Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) - Nonfatal Health Outcomes 4 (Diarrheal diseases - Foodborne Trematodiasis: Paragonimiasis)

Diarrheal diseases


Diphtheria


Dysthymia


Ebola


EMBI disorders


Encephalitis


Endometriosis


Epilepsy


Fetal alcohol syndrome


Foodborne Trematodiasis: Clonorchiasis


Foodborne Trematodiasis: Fascioliasis


Foodborne Trematodiasis: Intestinal Fluke


Foodborne Trematodiasis: Opisthorchiasis


Foodborne Trematodiasis: Paragonimiasis