Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

[Occurrence of Caries in the Permanent Dentition of 8- to 12-Year-Old Children Living in the Lodz Urban Area]

Nav

General Info
Original or alternative title 
Występowanie próchnicy w uzębieniu stałym u dzieci w wieku od 8 do 12 lat zamieszkujących w Łodzi
Geography 
Poland (POL)
Łódzkie
Time period covered 
01/2010 - 12/2010
Keywords