Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

Repeated leftover serosurvey of SARS-CoV-2 IgG antibodies, Greece, March and April 2020

Nav

General Info
Geography 
Greece (GRC)
Coverage type 
Country
Time period covered 
03/2020 - present
Citation
Authors 
Bogogiannidou Z, Vontas A, Dadouli K, Kyritsi MA, Soteriades S, Nikoulis DJ, Mouchtouri VΑ, Koureas M, Kazakos EI, Spanos EG, Gioula G, Ntzani EE, Eleftheriou AA, Vatopoulos A, Petinaki E, Papaevangelou V, Speletas M, Tsiodras S, Hadjichristodoulou C
Journal 
Euro Surveill
Volume 
25(31)
Publication year 
2020
Suggested citation 
Bogogiannidou Z, Vontas A, Dadouli K, Kyritsi MA, Soteriades S, Nikoulis DJ, Mouchtouri VΑ, Koureas M, Kazakos EI, Spanos EG, Gioula G, Ntzani EE, Eleftheriou AA, Vatopoulos A, Petinaki E, Papaevangelou V, Speletas M, Tsiodras S, Hadjichristodoulou C. Repeated leftover serosurvey of SARS-CoV-2 IgG antibodies, Greece, March and April 2020. Euro Surveill. 2020; 25(31).
DOI 
10.2807/1560-7917.ES.2020.25.31.2001369
PMID 
32762796