Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

China Cancer Registry Annual Report 2003-2007

Nav

General Info
Geography 
China (CHN)
Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Liaoning, Shandong, Shanghai, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Yunnan, Zhejiang
Time period covered 
01/2003 - 12/2007
Series or system 
China National Central Cancer Registry
Data type
Citation
Suggested citation 
National Central Cancer Registry (China). China Cancer Registry Annual Report 2003-2007. Beijing, China: Military Medical Sciences Press (China).